bohus.dk

Hindbær

Størstedelen af den kommercielle hindbærafgrøde markedsføres via Pick-Your-Own (PYO), hvor lidt mindre end en tredjedel af produktionsarealet forarbejdes til juice og syltetøj. PYO-markedet kan være noget begrænset, især i mere landlige områder, da hindbær er relativt nemme at producere i hjemmehaven. Ikke desto mindre har avlerne fundet ud af, at de er succesrige i kombination med PYO-jordbær.

 • Hindbærkultivarforsøg, 2005 – 2007 (PDF 150 KB)

Beskrivelse

Hindbæret (Rubus spp.) er en urteagtig til træagtig flerårig plante på omkring 1 m høj, som tilhører rosenfamilien. Hindbær er tæt beslægtet med jordbær. Der er to typer hindbær, dem, der producerer frugt på et år gamle stokke (primocanes – efterårsbærende) og dem, der producerer frugt på andetårs stokke (floricanes – sommerbærende). Hindbæret er en samlet frugt, der består af et stort antal drupelets på en beholder. Når bæret er plukket, efterlades beholderen på planten. Hindbær er hjemmehørende i Nordamerika og kan findes på tværs af prærierne.

Anvendelse
Hindbæret var en vigtig fødekilde for både oprindelige folk og de tidlige pionerer. Hindbær er en vigtig fødekilde for dyr om sommeren. Hindbær bruges friske, frosne, på dåse i sirup, marmelade, juice og komponenter af bagværk.

Økonomi og markedsføring

Tre hovedmetoder til markedsføring af hindbær omfatter:

 • Pick-Your-Own (PYO)
 • Vejstande
 • Engros- og detailforretninger

Hindbær er traditionelt blevet markedsført på Pick-Your-Own-basis (PYO) i Manitoba. Dette har ført til konkurrence om kunderne. Det anslås, at 4 hektar hindbær kræver 1.400 kundesalg eller deltagelse af 20 til 30 procent af alle husstande, der bor inden for et primært handelsområde på 10.000 mennesker. For at estimere dit handelsområde skal du omslutte et område inden for en radius på 32 km fra din gård. Cirka 75 % af alle kunder bør bo inden for dette område.

Hindbær begynder at bære frugt, når de er 2-3 år gamle og bør have en forventet levetid på otte hele høstår. Der skal opkræves en årlig afgift på 1/8 af etableringsomkostningerne for hvert hele produktionsår, for at etableringsomkostningerne kan returneres. En hindbærplantning er i stand til at producere 2-3 tons pr. acre, hvis den opretholdes, og udbytter så høje som 3-4 tons pr. acre er opnået i forsøgsparceller.

Udvalg af lokalitet

Site udvælgelse er et ekstremt vigtigt element i produktionen af hindbær. Før de beslutter sig for et sted, bør avlerne overveje faktorer som jord, vandkvalitet, mikroklima, læbælter og markeder.

Den bedste jord til hindbærproduktion er en dyb, sprød, veldrænet muldjord, velforsynet med humus. Dårlig vækst er blevet observeret på tung ler eller meget sandet jord.

En god kilde til kvalitetsvand til kunstvanding er afgørende for frostkontrol og højtydende produktion.

Land, der er let skrånende foretrækkes til god afstrømning og luftdræning. En blid skråning mod nord eller øst er ideel. For primocane-typer kan en syd- eller vestvendt skråning dog være at foretrække, da det giver dem en længere vækstsæson.

Der bør plantes læbælter for at reducere vindhastigheden og forbedre sneophobningen og give vinterbeskyttelse til hindbærkultivaren.

Når producenten beslutter sig for et sted, bør producenten også tage hensyn til både de hektarer af hindbær, der i øjeblikket produceres, og befolkningen i handelsområdet. Det anslås, at 4 acres vil kræve 1.500 kundesalg, eller 20 % af alle husstande inden for et handelsområde på 10.000 mennesker.

Plantning/Transplantation/ Plantemateriale

Det er vigtigt at plantecertificerede anlæg for at sikre kvaliteten af planterne. Plantning skal udføres i det tidlige forår, hvis forholdene tillader det. Påfør vand til de unge transplantationer umiddelbart efter plantning for at øge plantekraften. Det er også tilrådeligt at bruge en startgødningsopløsning på 10-52-10. Planteafstanden for rækkerne er 2,7 til 3,7 m fra hinanden, med planter ca. 1 m fra hinanden i rækken.

Sommerbærende kultivarer
Toårige stokke, som er vegetative første år og frugtbar det andet.

 • Anbefalede kultivarer:
 • Boyne – den hyppigst dyrkede kultivar på prærierne
 • Souris
 • Killarney
 • Nova
 • Anbefales kun til forsøg (test i lille skala på egen gård):
 • K81-6
 • Royalty
 • Rød mammut

Efterårsbærende kultivarer
De efterårsbærende hindbær eller aprimocane vokser vegetativt, blomster og frugter i én vækst sæson. En tidlig efterårsfrost er den største produktionsbegrænsning, fordi frugten ofte først er moden medio til sidst i august.

 • Anbefales kun til afprøvning (test i lille skala på egen gård):
 • Autumn Britten
 • Double Delight
 • Red River

Gødning

Gødskning af en hindbærmark er i øjeblikket en upræcis drift, da yderligere forskning er påkrævet for specifikke anbefalinger. Valg af sted er vigtigt, og en dyb, sprød, veldrænet muldjord med tilstrækkelige mængder gødning bør give et godt udgangspunkt for marken. En ordentlig jordtest af stedet bør udføres et år før plantning for at bestemme jordens næringsstofstatus. Det anbefales ikke at tilføre gødning om sommeren eller om efteråret.

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse til hindbærproduktion er afgørende. Konkurrence om plads, vand, næringsstoffer og lys eksisterer mellem ukrudt og afgrøde. Det meste ukrudt, såvel som vilde hindbær, kan være skadeligt for kommercielle beplantninger, fordi de kan være kilder til insekter og sygdomme. Dyrkning, muld, dækafgrøder, permanent græstørv eller herbicider er forskellige metoder, hvorpå ukrudt kan bekæmpes.

 • Pesticider og bier

Insekter

Hindbær er udsat for angreb fra mange forskellige insekter. Avlere bør overvåge for insekter regelmæssigt og kun anvende insekticider, når niveauet af insekter er på tærskelniveauet, og der kan opstå økonomisk skade. Avlere bør undgå kalendersprøjtning og anvende en mere integreret tilgang til skadedyrsbekæmpelse.

 • Llus
 • Klatrende skærorm
 • Fire-plettet trækrikel
 • Frugtorm
 • Løvbeholder
 • Hindbærrør Maddike
 • Hindbærkroneborer
 • Hindbærsavfugl
 • Jordbærknopsnudebille eller klipper
 • Plettet plantebug
 • Toplettet edderkoppemide og andre midearter
 • Spejder efter insekter
 • Pesticider og Bier
 • Hindbærbestøvere og besøgende: Fokus på bierBestøvere og besøgende: Fokus på bier (PDF 2MB)

Sygdomme

Sygdomsproblemer kan variere meget mellem år. Vejret kan have stor indflydelse på smitteniveauet. Vådt vejr fremmer spredningen af sygdomme meget bedre end tørt vejr. Som et resultat i vådere år kan avlerne have flere problemer. Derfor bør avlere se til en kombination af kulturmetoder såsom beskæring og kemisk kontrol til sygdomshåndtering.

Viral

 • smitsom
 • overført ved fodring af bladlus eller bladlus
 • opstår tidligt i vækstsæsonen
 • de nederste blade krøller sig nedad mod kanten, og et gulligt væv vil dukke op langs bladårerne
 • li>

 • ingen behandling eller kur mod inficerede planter

Bakteriesygdom

 • begunstiget af køligt, fugtigt vejr

  li>

 • infektion sker gennem et sår
 • Brune, vandvåde pletter vises på stænglen og løvet på primocanes
 • pletter forstørres og mørkere
 • kan dræbe ny vækst til jordniveau

Crown Gall

 • angriber rødderne og kronerne
 • infektion forekommer gennem et sår
 • forårsaget af dyrkning, beskæring, insekter, gnavere eller vinterskade
 • celler formerer sig og forstørres, hvilket forstyrrer vandstrømmen r og næringsstoffer i planten
 • reduceret frugtsæt og kraft
 • ingen kemisk bekæmpelse

Brandspyd

 • spredning af regnstænk, haglsår, bestøvende insekter eller forurenede beskæringsværktøjer
 • ny vækst på blade og blomster bliver brune og dør
 • inficerede stokke krøller nedad ved spidserne

Anthracnose

 • svampesygdom, som er mest almindelig blandt sorte hindbær
  angreb over jordens dele
 • Syg stok producerer sporer, som spredes med vind eller regn til nye planter
 • små, cirkulære, let hævede læsioner udvikler sig på stænglerne.
 • læsioner virker blege til grå i midten med lilla kanter
 • læsioner kan smelte sammen
 • inficerede grønne frugter vil tørre op, mens inficerede modne frugter bliver bløde og brune
 • risikoen reduceres med god luftcirkulation

Kanbrød

 • reduceret udbytte
 • opstår almindeligvis med hønsestokke bliver såret under beskæring og høstning
 • der findes ingen symptomer på primocanes
 • visnen af skud og sideblade opstår det følgende forår
 • risikoen reduceres med god luftcirkulation
 • undgå at såre stokke med mekaniske høstmaskiner og beskærere

Frugtråd eller gråskimmel

 • begunstiget af køligt, fugtigt vejr og høj luftfugtighed
 • overvintrer i rådnende planterester
 • frembragte sporer spredes af vinden og inficerer sunde planter
 • blød grå svampevækst udvikles på frugter og skud
 • sklerotier udvikles på inficerede stokke om efteråret
 • risikoen reduceres med god luftcirkulation
 • ødelægge inficerede stokke

Mildug

 • spredning af luftbårne sporer
 • begunstiget af varmt, fugtigt vejr og på steder, hvor luftcirkulationen er dårlig
 • en hvid, pulveragtig vækst fremstår
 • inficeret frugt er ikke spiselig
 • risiko er r uddannet med god luftcirkulation
 • ødelæg inficeret planteaffald

Rodråd

 • begunstiget af tung jord og dårlig dræning
 • angriber inficerede rødder og hvilende sporer i jorden
 • i meget våde årstider, bliver sporer aktive og bevæger sig for at inficere sunde rødder
 • hæmmet vækst og svag sidevækst vil resultere
 • blade bliver gulne eller svide og kan dø før frugtdannelse
 • rodvæv under epidermis bliver rødbrun i farven
 • vedligeholde tilstrækkelig jorddræning for at mindske risikoen for rodråd

Spur Blight

 • inficerer planter gennem sundt eller såret væv
 • overvintrer på syge stokke
 • sporer bæres af insekter, vind eller regn
 • lilla eller chokoladebrune pletter udvikles
 • pletter forstørres og spredes til knopper og bladstængler
 • blade kan blive klorotiske og falde for tidligt
 • anvend registrering ered fungicider

Verticillium Wilt

 • hyppigst blandt sorte hindbær
 • angriber rødderne
 • begunstiget af kolde, våde forhold
 • bladene bliver gule, tørrer op og falder til sidst
 • stokke bliver mørkere i farven og dør
 • ingen kemisk kontrol

Links

 • Pesticider og bier

Se venligst Fruit Crop Protection Guide for Kommercielle avlere for yderligere information om bekæmpelsespraksis og kemiske anbefalinger for insekter, sygdomme og ukrudt.

Vanding

Vanding til kommerciel hindbærproduktion i Manitoba er afgørende. Der findes mange typer vandingssystemer. Vedvarende kunstvanding er dog den mest effektive og økonomiske metode. Det sørger dog ikke for frostbekæmpelse eller afkøling af afgrøder, men det har fordelen ved at reducere sygdomsspredning. Det bedste tidspunkt at vande er under etablering af plantningen og ved frugtsætning. Den største stigning i bærvægten sker 7 til 10 dage før den er moden og er det tidspunkt, hvor tilstrækkelige fugtniveauer er mest kritiske. Jorden skal gennemblødes til en dybde på 25 cm. Lettere jord kan absorbere mere end 50 mm, mens tung jord kun kræver 25 mm ad gangen.

Beskæring og renovering

Beskæring
Beskæring er en vigtig overvejelse i hindbærproduktion, fordi det hjælper med at opretholde en ønsket rækkebredde, begrænse stokkens tæthed, tippe eller fjerne den øverste del af stokken, fjerne brugte frugtstokke og fjerne svage, beskadigede og syge stokke. Planter, der ikke får ordentlig beskæring, vil have en betydeligt lavere forventet levetid. Beskæringsprocessen bør starte i de første 3-4 år og fortsætte på årsbasis (hyppigere, hvis det kræves af sygdomsudbrud eller planteskade) og blive mere omfattende, efterhånden som afgrøden modnes efter 6-10 år.

Renovation
Renovering er processen med at klippe og indsnævre rækker efter høst for at fjerne syge eller insektbeskadigede planter, give plads og tilgængelighed til høst og stimulere fornyet vækst. Undgå at renovere beplantninger i etableringsåret.

Høst

Hvornår skal høstes
Hindbær er generelt klar til høst i juli eller august. Frugten anses for at være klar til høst, når den er moden, fordi der ikke sker yderligere modning, efter at bæret er plukket. Beslutningen om at høste afhænger også af frugtens slutanvendelse. For friske markeder bør avleren høste frugten i begyndelsen af høstsæsonen. Til forarbejdning skal frugten høstes i slutningen af sæsonen. Det typiske høstinterval er generelt fire uger. Frugten bør plukkes to eller tre gange om ugen, når den er på toppen hver dag i varmt tørt vejr.

U-Pick
Hindbærhøst foregår i øjeblikket primært som en U-Pick-operation med nogle avlere, der tilbyder forplukkede bær. Denne metode kan være tidskrævende for producenten, kan blive markedsmættet og giver vanskeligheder med konsistensen af produktets modenhed, driftsstørrelse og anlægslayout, juridiske implikationer og lokale markedsforhold. Denne metode eliminerer imidlertid behovet for høst, plukkepersonale, containere, håndterings- og sorteringsfaciliteter og opbevaring eller forsendelse af udstyr.

Mekanisk høst
Mekaniseret høst udføres når hindbærene bruges til forarbejdning eller frysning. Disse mejetærskere er generelt meget dyre på grund af deres unikke karakter og begrænsede tilgængelighed. Brugen af mekaniske mejetærskere er derfor begrænset til operationer på 5 acres eller mere på grund af stordriftsfordelene og den høje investering i udstyr. Bekæmpelse af insekter og sygdomme er store problemer forbundet med mekanisk høstet frugt. I øjeblikket bruges meget få mekaniske høstmaskiner på prærierne.